Acord 2ón Conveni Autonòmic

Ratificat en assemblees, corretgides les esmenes del Departament, registrat i avui ja publicat al DOGC. El conveni sectorial fins 2018:

Adjuntem el Conveni autonòmic publicat ja al DOGC. (link)