Notes Informatives

Accions pels treballadors del Grup Suez (2012-2013)

Eleccions 20D – Drets.

Eleccions 27S – Drets.

Explicació aplicació Conveni 2015.

Com aplicar el nou conveni? 2014 Taules salarials i mes:

Tancament 1er Conveni Autonòmic.